LÖRDAG 24 APRIL MENING S FULLT AGERANDE
Idéer, tankar och organi
serade planer är frihet.

Många gör en inköp
sli st a innan man handlar, många barn gör en julklapp sli staam få vuxna gör en li sta av sina  liv; en plan för hur de ön