LÖRDAG 12 OKTOBER FÖRLÅTELSENS ANDRA CHANS
"7 gånger 70 gånger," det var så han sa det, så många gånger ville han att man skulle förlåta andra, 7 gånger 70, ja, det skulle man behöva själv i alla fall - bli förlåten.

Frågan tycktes fortsätta; "Hur många gånger skulle man förlåta sig själv?" Det verkade ibland vara svårare, dock minst lika viktigt, för sitt eget välbefinnande, ja, kanske till och med för sin egen hälsa, såväl mental som fysisk hälsa.

För både människor och livet i sig ger oss alla knuffar, lite här och lite där, ibland små och ibland så stora att man inte tror man kan klara av dem. Som när man blir sviken, eller besviken, på någon nära sitt eget hjärta, när hälsan är så dålig att man ej tror sig kunna bli frisk igen eller när någon när och kär person dör.

Då kan man både behöva förlåta andra likväl som sig själv, för att underlätta sitt liv, ja, lätta sitt liv. Därav även kunna möta andra bättre och vara andra när igen, nu starkare, och förhoppningsvis lite klokare.

"7 gånger 70 gånger," det var så han sa det, så många gånger ville han att man skulle förlåta, 7 gånger 70.

Så, när livets knuffar knockar en, försök landa på rygg, för om man fortfarande kan se upp - så kan man resa sig upp.

Tack vare förlåtelsens andra chans.

 

LÖRDAG 5 OKTOBER FÖRBEREDANS MENING
Hösten är en förberedan inför vintern, ja, var årstid är en förberedan för nästkommande årstid.

För er som kommer ihåg er första skoldag kommer säkert även ihåg hur det kändes och kanske även vilka förberedelserna var för den dagen. Man kanske minns hur man var klädd och vem som följde med en till skolan den där allra första skoldagen. Man minns kanske även vad som gick bra den dagen och vad som gick mindre bra.

Eller när man flyttade hemifrån, vad man packade, ja, kanske även hur man packade och säkert vart man flyttade.

Ja, även ens första jobb kommer man nog ihåg.

Dessa tillfällen krävde alla någon form av förberedelse, ja, en förberedelse vi även önskade göra då vi visste att tillfället krävde det - för vi ville att det skulle gå väl.

Så, vad händer om planerar sin morgondag kvällen innan, sin vecka veckan innan, sin månad månaden innan, sitt år året innan. Skulle man inte då kunna se sin framtid före den har anlänt, genom att först förbereda den på papperet?

Ja, beskrivande skriva ner det man behöver göra bit för bit, dag för dag. Kunde man då även bättre möta de motgångar vi alla ändå möter, ja, de motgångar vi behöver möta för att kunna växa och utvecklas?

Med en beskrivande plan i handen och blicken högt hållen kan man dagligen, veckovis, månadsvis och årligen möta sina motgångar bättre och starkare - för att man planerar längre än bara för idag, ja, man förbereder sig för sin framtid - ständigt, alla årstider.

Hösten är en förberedan inför vintern, ja, var årstid är en förberedan för nästkommande årstid.

Förbereder man sig, kortsiktigt och långsiktigt, förbereder man sig för tillväxt och finner mening.


LÖRDAG 28 SEPTEMBER HOPP
Napoleon Hill, en amerikansk författare i början av 1900-talet, kände till hopp.

I ett kapitel, i en av sina mest kända böcker, berättar Napoleon Hill om en pojke som föddes utan öron och doktorn sa att pojken skulle kunna bli döv och stum i hela sitt liv. Fadern till barnet protesterade mot detta. ”Det kan inte vara så och kommer inte att vara så,” sa fadern när doktorn hade gett föräldrar detta tragiska besked. Fadern var Napoleon Hill själv och den nyfödda sonen utan öron var hans egen son.

Napoleon utmanade läkarens åsikt med all rätt som sonens far. Napoleon tog där och då ett beslut att hans son skulle kunna höra och tala men Napoleon uttryckte denna åsikt endast inom sig själv, i sitt hjärtas kammare. Man kunde sända honom ett barn utan öron men man kunde inte kräva att Napoleon skulle acceptera denna verklighet. I sitt sinne visste Napoleon att hans son skulle kunna höra och tala. Hur? Han var säker på att det måste finnas en väg och han skulle hitta den.

Han tänkte på Ralph Waldo Emersons ord; ”Själva mening med allt är att lära oss tro. Vi behöver bara lyda. Det finns vägledning för var och en av oss och genom att innerligt lyssna skall vi höra det rätta ordet.” Det rätta ordet? ÖNSKAN. Mer än något annat önskade Napoleon att hans son skulle kunna höra och tala. Från denna önskan backade Napoleon ej, inte för en sekund.

FORTSÄTT LÄSA HÄRLÖRDAG 21 SEPTEMBER VÄNTANS BÄNK
En bänks förväntan av tid som komma skall och tid som varit.

Väntan av vad som komma skall, visst har vi alla känt den känslan av väntan. När en käraste dröjer, när hälsan prövar ens tålamod, när ekonomins goda sida, ja, när överflödet runt om en ej blomstrar alls.

Väntan efter ett bättre liv, väntan på en sann vän, väntan efter en kär familjemedlems hemkommande, väntan efter barn och familj eller väntan efter när barnen väl flyttat ut då en än mer gyllene tid väntar med barnbarn och så, ja, när livet blir lite enklare.

Ja, väntan tycks aldrig ta slut, alltid är det något man väntar på om så bara är på att dagens post skall komma - för att sedan, som lite från sidan, hittade familjemedlemmen hem, den käresta kom, hälsan infinner sig som från ingenstans och räkningarna blev betalda även denna gång. Ja, kanske till och med en liten semester kan unnas.

Konsten verkar vara att alltid fortsätta, även när det känns som väntans tider, för rätt vad det är så är tiden inne - och väntan är över.

Så, om man bara fortsätter med hopp kan den dröm man önskar verkligen uppfyllas - då är inget som väntans tider. Ja, då kan man även se en mening med all väntan.

En bänks förväntan av tid som komma skall och tid som varit - är alltid värd sin väntan.


FREDAG 13 SEPTEMBER
Tacksam att denna veckan få vara på plats i Gävle, tillsammans med Gävle symfoniorkester och spela under chefdirigent Jaime Martin vid deras säsongsöppningskonsert med Ann Sofie von Otter som solist.

En helkväll i tre akter som avslutades med Beethovens 5:e symfoni varpå Jamie Martin och orkestern fick mottaga tre inropningar - välförtjänt. Undertecknad satt då själv och njöt i publiken.

Tusen tack Glenn, Anders och Sofia för en fin konsert igår kväll, så fortsätter vi idag med inspelningen av Reger.
Ja, varmt tack för att man får vara med en sådan vecka i Gävle med dess symfoniorkester - tack.

Gävle symfoniorkester
Chefdirigent Jaime Martín
Anne Sofie von Otter, mezzosopran

Reger Vier Tondichtungen für orchester
Berlioz Les nuits d'été
Beethoven Symfoni nr. 5
LÖRDAG 7 SEPTEMBER  - En tänkvärd, sann historia ur en loggbok
Det var en mörk och stormig natt.
"Kapten, kapten, kapten, vakna."
"Vad är det?"
"Vi är verkligen ledsna att vi behövde väcka dig kapten, men vi har ett problem."
"Vad är det?"
"Det är ett skepp i vår färdriktning 17 sjömil bort och de vägrar att vika av."
"Säg åt dem att väja."
"Det har vi gjort, kapten."
"Jag ska säga till dem."
Signalen går ut; `Väja 20 grader styrbord.´ Signalen kommer tillbaka; `Väja själv 20 grader styrbord.´
"Vad är detta, vem är denne skojare? Jag menar, jag är viktig, jag är kapten, låt de veta vem jag är."
Signalen går ut; `Detta är kapten Horatio Hornblower den 26:te, väja 20 grader styrbord - genast.´ Signalen kommer tillbaka; `Detta är sjöman Carl Jones den 3:de, som begär att du väjar 20 graders styrbord - genast.´
"Vilket antagande, vi är ett krigsskepp, låt de veta vilka vi är."
Signalen går ut; `Detta är Mighty Missioury.´ Signalen kommer tillbaka; `Detta är fyrtornet.´

Som berättad av Stephen R. Covey, 28 mars 2000.


LÖRDAG 31 AUGUSTI
  
DEN LJUSNANDE FRAMTID - ÄR HÖST
Likt en blomma sträcker sig mot solen - söker vi alla ett större ljus, förståelse, ja, visdom. Porslinsblomman söker ljuset för att växa och blomstra, speciellt under höst- och vintermånaderna då solens timmar minskar och ljuset kan tyckas falla ifrån.

Hur gör man då för att finna ljus under en lite mörkare tid?

Det verkar som att själva sökandet av ljus är svaret, ej av mörkret eller av leda - utan av ljus. För genom att söka finner vi och genom att söka ljus finner vi det goda. Det är när vi inte söker, eller sträcker oss mot ljuset, som vi stannar eller går bakåt.

Genom att skriva ned sina önskningar och mål, klargörs och underlättas ens sökande, ja, att sträcka sig mot ljuset inte minst när ljuset kan tyckas falla ifrån.

Så, vilka är dina önskningar och mål denna höst?

Prova att skriva ner 10 önskningar och mål du önskar uppnå denna höst. För att sedan fundera över vad du kan göra, vad du kan läsa eller vem du kan fråga om hjälp för att uppnå dem.

Vi behöver alla de mentala musklerna som kommer av att försöka lösa saker och ting själva. Om vi ändå behöver be om hjälp blir våra nedskrivna tankar kring det hela ett ovärderligt verktyg tillsammans med andra som vet mer om just vårt måls område. Svaren, ja, lösningarna kommer då allt lättare.

Vet att undertecknad själv behöver verktyg, ja, hjälp att sträcka sig mot ljuset och framtiden i denna tid, för att kunna växa, ja, kanske även blomstra likt porslinsblomman.

Sannerligen, den ljusnande framtid - är höst.

VARSÅGOD - ett verktyg för Din ljusnande framtid
Skriv dina mål i dokumentet ovanför och ringa in det viktigaste målet av dem.

Skriv sedan det målet överst på nedanstående dokument.
VARSÅGOD - ytterligare ett verktyg för Din ljusnande framtid
ONSDAG 7 AUGUSTI
 
GULD - Vad är guld?
Har fått publicera många citat på Facebook och i bokform som lär mig mycket. Citat av författare, inspiratörer samt olika historiska och nutida ledare på ett eller annat sätt. Dessa har publicerats med en guldbeklädd bakgrund, vilket för mig symboliserar känslan av att ha funnit en skatt.

Frågan är;
Vad är guld, för dig?

Som ung tycker man en sak, när man blir vuxen kanske något annat och när man blir äldre är det kanske även ytterligare något annat. För egen del har en del saker ändrats medan vissa nog är detsamma. Värderingarna har dock utvecklats, förhoppningsvis. Någon har sagt; "Jag skall göra en människa mer dyrbar än fint guld, ja, en människa mer än guldtackan från Ofir."

Så - vad är guld för dig?

Var så god.


LÖRDAG 13 JULI
Önskar här dela ett poem skrivit av en far till sin son, för att låta honom växa till en man - utan Alvedon.
Den ger hopp att tryggt fortsätta och i ro låta bördor lätta.

Ps. Tror ni känner igen poeten, ja författaren, och hans berättande konst som fortfarande lär oss växa. Ds.

"If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!"

JOSEPH RUDYARD KIPLING (1865-1936)


LÖRDAG 29 JUNI
Fick denna föregående varma lördagskväll njuta av när eleverna vid Blekinge International Brass Academy, BIBA, gav sin avslutningskonsert efter att de genomfört årets BIBA-kurs, som genomfördes för den 26:de gången denna veckan sedan starten 1993.

Dimitar Panayotov och Viking Stjernfeldt fick mottaga ett stipendium för vidare studier på sina respektive instrument utsedd av de internationellt influgna lärarna. Priset i form av ett stipendium gavs av den idéela föreningen Karlskronavisor, som syftar att lyfta fram ett varmt välkomnande Karlskrona - allas vårt Karlskrona.

Trumpet - Dimitar Panayotov
24 år från Bulgarien studerandes i Freiburg, Tyskland. Första gången på BIBA och kommer gärna tillbaka.

Trombon - Viking Stjernfeldt
17 år studerandes vid Lilla Akademien i Stockholm var för 3 året i rad på BIBA och kommer också gärna tillbaka.

Priset delades ut av Olle Lind, som var med och initierade Biba för nu 26 år sedan tillsammans med bland andra Marcus Petersson, Mikael Nilsson som alla tre var på plats i Amiralitetskyrkan, Karlskrona, denna afton.

När stipendiemottagarna annonserades hördes ett stort jubel från samtliga deltagande elever - vilket gav en tydlig indikation på kursens goda och varma stämning. Något Marcus Petersson är tacksam för och önskar så vårda även framöver.

Gratulerar Dimitar Panayotov och Viking Stjernfeldt i synnerhet och alla eleverna vid BIBA -19.

TACK för eran fina avslutningskonsert.

Biba Academy
Artikel - Sydöstran

FREDAG 21 JUNI - Midsommarafton

Önskar er alla en GLAD MIDSOMMAR.

” If we shadows have offended,
Think but this, and all is mended,
That you have but slumber’d here
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream,
Gentles, do not reprehend:
if you pardon, we will mend:
And, as I am an honest Puck,
If we have unearned luck
Now to ‘scape the serpent’s tongue,
We will make amends ere long;
Else the Puck a liar call;
So, good night unto you all.
Give me your hands, if we be friends,
And Robin shall restore amends.”

WILLIAM SHAKESPEARE
Epilog ur "En midsommarnatts dröm"


FREDAG 14 JUNI
Gratulerar alla som tar examen, i denna sommartid,
eller som tidigare sagt amen, för sin svunna skoletid.

För alla är vi så rikt belysta av vår studier,
som aldrig sinar utan är endast preludier.

Ja, de öppnar våra sinnen och ger oss framtida minnen,
att förvalta vår tid väl, så våra förfäder stolta givit sin själ.

Gratulerar - alla nutida och dåtida studenter idag,
med hopp om en fin sommars välbehag.


6 JUNI - SVERIGES NATIONALDAG
En fin nationaldag er alla önskas, med sol över vacker äng och dal.
Vår sommar nu framträda i grönska, vi alla kunna njuta i naturens sal.


LÖRDAG 1 JUNI
Sommaren är här - hoppas ni alla får en fin juni 2019.

Här följer en bit svensk sommar till er alla;
Uti vår hage - Text & musik: Hugo Alfvén (1872-1960)


TORSDAG 30 MAJ - Kristi himmelsfärdsdag

Önskar er alla en fin Kristi himmelsfärdsdag - med denna kända svenska sångtext .


MÅNDAG 27 MAJ
Tack vänner som stärker och bygger, ger hopp utan stopp - ja, värme alla känner, som när var kropp.
Tänk en dag en kär och varm vän ger en kram sen. Ja, är då inte värmen när - som oss alla bär.

Jo, med värme och hopp i vår kropp - kan vi alla fortsätta gott utan stopp.

Önskar er alla en fin vecka.

 
 
FREDAG 22 MARS
Tusen tack Glenn, Anders, Rolf, Sabela, Gävle symfoniorkester, Jaime Martin och Agneta Eisenholz för en fantastisk kväll med Strauss Don Juan och Mahlers 4:e symfoni bl. a. i Gävle konserthus.

Tack även familj och bekanta i publiken, att ni kom fram och hälsade, det värmde gott.

Det var underbart att få både höra och spela i Gävle denna veckan, då Strauss- och Mahlerstyckena är sådana mästerverk med sina stora, starka uttryck och orkestrala gestik.

Samt den goa stämning längst bak i slagverksstämman, förstås.

En kväll att minnas och njuta av långt efter bara denna kväll.

Tack - verkligen.

GÄVLE SYMFONIORKESTER
Dirigent - Jaime Martin
Sopran - Agneta Eisenholz

Anna Clyne Masquerade
Strauss Don Juan
Mahler Symfoni nr 4
 
 

TORSDAG 14 FEBRUARI
Idag på alla hjärtans dag anlände ett tungt brev här hemma - en CD-inspelning med Gävle symfoniorkester och dess chefsdirigent Jaime Martin.

TACK GÄVLE SYMFONIORKESTER för att man fick medverka vid denna CD-inspelning. Det värmer att få vara med vid tillfällen som dessa med Glenn, Anders och alla andra fina musiker i orkestern såväl som inhyrda musiker.

Tack, verkligen.

ODINE 2019
GÄVLE SYMFONIORKESTER / Dirigent Jaime Martin
Johannes Brahms    Piano quartet in G minor (orchestrated by Arnold Schoenberg)
Hubert Perry    Elegy for Brahms

http://www.gavlesymfoniorkester.se/


TISDAG 1 JANUARI 2019

Gott nytt 2019, tillönskas er alla.
Tack alla för 2018, med HOPP om ett fint 2019.
 

MÅNDAG 17 DECEMBER
Att få känna sig välkommen till Kalmar och dess Domkyrkokör samt att få spela Händels Messias med fina sångare och musiker är en fröjd, det värmer en trummis hjärta.

Att sedan få spela med en trumpetare från Dalarna, Alexander Lindh, där man fick växa upp, och med en annan trumpetare från Blekinge, Jonas Larsson, där man nu bor kändes lite extra sammanbindande i den bakre sektionen av detta välkända kör och orkesterverk.

Tack Kalmar Domkyrkokör och Jan Börjesson för ert alltid varma välkomnande, samt alla de fina stråkmusikerna i Camerata Nordica, naturligtvis - tack.

KALMAR DOMKYRKOKÖR & CAMERATA NORDICA
Dirigent - Jan H Börjesson

Sopran - Anna Jobrant
Alt - Maria Forsström
Tenor - Viktor Johansson
Bas - Karl-Peter Eriksson
Pukor - Andreas Eklöf
Trumpet 1 - Alexander Lindh
Trumpet 2 - Jonas Larsson
Orgel - Håkan Martinsson

Barometern - Smålands lokala dagstidning
http://www.barometern.se/kultur-o-noje/storslagen-och-maktig-messias-i-kalmar-domkyrka/


MÅNDAG 26 NOVEMBER - RELEASE
Har äran att få ge ut en mål- och planeringskalender, 2019 Q, som undertecknad själv använt och använder sig utav. Har under några år utvecklat denna mål- och planeringskalender som hjälper mig att hålla mig på banan - dvs. planera min tid mot mina drömmar och mål här i livet.

Med hjälp av denna kalender ser man både framsteg och tillkortakommanden tydligare, vilket ständigt hjälper en vidare i livet. Även när livet kan kännas tungt. Ja, den hjälper än mer då, faktiskt, att fortsätta vidare.

Detta genom att man vet att man har fler mål och drömmar framför sig, som man vill uppnå eller se uppfyllas.

Och ja, den är i fysisk form för att den mentala aspekten av att skriva för hand stärker koncentrationen och ökar sannolikheten att uppnå sina drömmar och mål - drastiskt.

Så, varsågoda här kommer;
2019 Q - GOAL AND PLANNING CALENDAR
ISBN 978-91-7773-808-4

Denna första utgivning av 2019 Q är utgiven på engelska.

LÖRDAG 24 NOVEMBER
Ibland hamnar man i sammanhang och med personer man kommer att komma ihåg, som denna lördag kväll i Nybro. En herre kom innan repetitionen och satte sig bredvid och sa; "Jaha, då var vi här igen, vad spelar du?" "Puka," svarade undertecknad. "Okej, själv har man hamnat här i kören i Nybro efter 60 års sjungande". "Va´, sade du 60 år?" undrade pukslagaren. "Ja, men det är ingenting. Han där," fortsatte herren och pekade på en annan herre någon kyrkbänk bort, "har sjungit i över 70 år."

Mycket riktigt, mellan genrep och konsert kändes frågan tvungen att ställas. "Ursäkta är det sant att ni har sjungit i kör i 70 år?" "Ja, 71 år faktiskt," blev svaret. "Mina föräldrar hade ingen barnvakt så de ställde mig i basstämman när jag var 4 år, där jag gladeligen lärde mig stämmorna." "Och där i basstämman har du stått i över 70 år?" "Ja´ men, olika körer dock." Ja, ibland är man bara tacksam man fick vara med. Vara med med personer som varit med förut, helt enkelt - fantastiskt.

Tack
för en minnesvärd kväll på många sätt.

NYBRO KAMMARKÖR
CAMERATA NORDICA med blåsare, puka och orgel

Pernilla Ingvarsdotter, sopran
Sofia Thelin, alt
Johannes Friberg, tenor
Thomas Björklund Svensson, bas
Julian Azkoul, konsertmästare
Paul Thorstensson
, dirigent


https://www.evensi.com/mozart-requiem-med-nybro-kammarko-cameratanordicaLÖRDAG 3 NOVEMBER - Alla helgons dag

Tack för att man fick vara med en sådan kväll i Nybro, Madesjö kyrka, med Nybro kammarkör, Camerata Nordica och solister under Paul Thorstenssons ledning där bl.a. Mozarts Requiem framfördes.

Till sist framfördes John Rutters Requiem, ett otroligt vackert verk, där Domkyrkokören fick visa sina klangliga styrkor - med den äran.

Tack Domkyrkokören, Jan Börjesson och alla musikerna med Sofia Wik, förstås, för en fin konsert. Fantastiskt fint att man fick vara med en sådan kväll - tack.

John Rutter             Requiem
Judith Bingham      Missa brevis – ”Behold, the sea”
(uruppförande)

KALMAR DOMKYRKOKÖR
Flöjt: Elin Olstorpe                                                
Oboe: Britta Holger                 
Cello: Anna Thorstensson    
Harpa: Susan Syverson          
Puka: Andreas Eklöf  
Slagverk: Sofia Wik                                   
Orgel 1: Johannes Skoog       
Sopransolist: Helena Ek
Dirigent: Jan H Börjesson

https://www.svenskakyrkan.se/kalmar-domkyrkoforsamling/konserter


MÅNDAG 15 OKTOBER
I lördags framfördes även Taube sjunger Taube med Gävle symfoniorkester i Gävle konserthus. Man får verkligen tacka att man fått vara med vid dessa konserter, det har varit en ära att få vara en liten del av något så fint.

Att få se och höra Sven-Bertil Taube framträda på ett så naturligt och varmt sätt att publiken, ja även musikerna, inte kan annat än att beröras av Sven-Bertils sång och berättelser. Mycket fint, dessa två konserter kommer man alltid att minnas - tack.

Tack än en gång Gävle symfoniorkester samt Sabela, Rickard, Glenn och Anders för en fin vecka.

http://www.gavlekonserthus.se/konserter/sven-bertil-taube-och-gavle-symfoniorkester/


FREDAG 12 OKTOBER
Tack för att man fick vara med en sådan kväll, tack, med Sven-Bertil Taube och Gävle symfoniorkester under ledning av Peter Nordahl, som även arrangerat kvällens alla verk skrivna av pappa Taube - Evert Taube.

En varm stämning infann sig under denna konsert tack vare Sven-Bertils närvaro, berättande, artisteri och sång. Det blev en konsert att minnas av en mycket folkkär och älskad artist, vilket framgick tydligt av det fulla konserthuset och dess respons i Mariehamns konserthus Alandica på ett höstvackert Åland.

Personlig favorit från kvällen var "Så skimrande var aldrig havet" - ljuvligt vacker. Bara att njuta.
I morgon lördag ges denna konsert i Gävle konserthus kl.19.00.

Tack.

http://www.alandicaevents.ax/event_detail.con?iPage=9&iLan=1&event=10293


FREDAG 28 SEPTEMBER
Varsågod - har precis nyligen fått ge ut en bok med mina favoriter av alla de många citat som publicerats här på Facebook, citat som lär mig mycket. Citat av författare, inspiratörer och olika historiska ledare på ett eller annat sätt. Boken är skriven på Engelska.

"Quotes have for many years been a part of my daily life. I love them, I learn from them, I am inspired by them and I try to live what I learn from them. See, read and learn what you will learn from these quotes and let us grow together."

Andreas Eklöf

Include quotes by:
James Allen, Robert Burns, Andrew Carnegie, Charles Dickens, Thomas Edison, Ralph W. Emerson, Napoleon Hill, Abraham Lincoln, C.S. Lewis, W. Shakespeare, Henry D. Thoreau and Mark Twain

QUOTES - loved by many, selected by Andreas Eklöf
ISBN 978-91-7611-701-9

& förlag
https://widget.publit.com/quotes-loved-by-many_3424/quotes/9789176117019


BOKUS

https://www.bokus.com/b…/9789176117019/quotes-loved-by-many/

 
TORSDAG 30 AUGUSTI

Tack Norrköpings symfoniorkester för att man fick vara denna kväll, med vackra opera arior av solister från Vadstena Akademien. Allt under ledning av Joachim Gustavsson.

Tack Martin, Anders, Petter och Lars som ej var med denna gången, tyvärr. Tack för att man fick vara med denna fina kväll och dessutom träffa så många välbekanta ansikten. Tack, verkligen.

Norrköpings symfoniorkester

Dirigent Joachim Gustafsson
Solister Kajsa Lindberg sopran, Frida Bergquist mezzosopran, Philip Björkqvist baryton
Programvärd Christina Tobeck

http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/musik-i-sommarkvaell21


SÖNDAG 19 AUGUSTI
I samband med Björkholmsdagen i Karlskrona den 19 augusti fick & förlag äran att släppa Mats Enqvists andra sånghäfte av sina Karlskronavisor, som nu även blivit en idéel förening under just namnet - Karlskronavisor. 


Tack Mats Enqvist, för att vi får ge ut dina musikaliska alster.

 

LÖRDAG 30 JUNI
Har denna vecka fått äran att vara instruktör/coach vid Försvarsmusiken och RUMSommarmusikskola under ledning av Mats Janhagen i sommarvackra Karlskrona, Blekinge. Med en fin avslutningskonsert idag. Verkligen roligt och inspirerande. 

Tack MartinErik och Svante för en fin vecka med er vid 2018 års Sommarmusikskola

https://www.rum.se/2018/sommarmusikskolan-2018ONSDAG 13 JUNI
Idag fick man vara pirat i sjöstaden Karlskrona, vid Marinens Musikårs årliga Sjörövarkonsert. Under ledning av David Lundblad. Mängder av piratbarn kantade gatorna och även Grevagården där konserten hölls.

Tack Joakim, Mikael och Marinens Musikkår för en fin förmiddag. Tack även till Joakim och Anders förstås, som ej var med denna gången.

Tack.

http://marinensmusikkar.seSÖNDAG 20 MAJ 
Tack körerna Hymnus vocalis, Kulingarna med soloister, Jörgen Axelsson, Mattias Johansson och Jonas Castell för en trevlig version Horovitz´s Noahs ark framförd i Amiralitetskyrkan i vackra Karlskrona.
 
https://www.svenskakyrkan.se/amiralitetkarlskrona


TORSDAG 17 MAJ
Vad ska man säga? Jo, TACK. Tack för att man fick vara med en sådan afton, en sådan man aldrig kommer att glömma. Tack, verkligen.

Där Ann-Sofie von Otter, Jaime Martin, en mans kvartett och Gävle symfoniorkester framförde Kurt Weills "Die SIeben Todsünden" före paus för att sedan byta genre efter paus till stycken och sånger såsom "Overtyren till Candide" av Bernstein, "They can´t take that away from me" av Ira och George Gershwin där Jaime Martin fick agera både dirigent, flöjtsolist och sedan även ofrivillig sångare i One life to live - fantastiskt.

Tack Glenn, Anders och Rolf för en härlig vecka.


 
 
TORSDAG 26 APRIL
Tack Marinens musikkår för ett fint Tapto i Enköping på onsdagskvällen där man höll Viking 18 - om samverkan i internationella fredsinsatser. 

Viking är en av världens största internationella övningar som medarbetare från FN, EU, civila myndigheter, polis och militär samt representanter för humanitära organisationer både planerar och genomför tillsammans. Syftet är att förbereda deltagarna på de utmaningar som präglar multinationella freds- och krishanteringsinsatser.

Tack Joakim, Johan, Mikael och Anders för ett fint Tapto och tack för att man fick vara med, kul.


FREDAG 23 MARS 
Tack Gävle Symfoniorkester, Marcus, Anders och Glenn för en fin vecka hos er med skolkonserter tillsammans med Nassim Al Fakir och dirigent Sergej Bolkhovets. Har sällan skådat en sådan energisk konferencier i form av Nazim Al Fakir - imponerande. 

Tack alla - för att man fick vara med, tack.

http://www.gavlesymfoniorkester.se/barn-och-skola/skolkonserter/


MÅNDAG 1 JANUARI 2018
Gott nytt 2018, tillönskas er alla. Tack alla för 2017,  
Med hopp om ett fint år där nya framsteg görs - i frid. 
 
 
SÖNDAG 17 DECEMBER 
Tusen tack Jan Börjesson, Kalmar domkyrkokör, Camerata Nordica, alla de fina solisterna och vackra Kalmar Domkyrka, för att man fick vara med och framföra Händels Messias tillsammans med er, tack.

Gott att även få träffa Paul Thorstensson, som denna gången var med i publiken, såsom även andra körmedlemmar var. Där någon hade varit med i kören i 30 år, imponerande, och tyckte att denna gången kunde han låta bli.

Fint då att känna att vi andra kanske får var med någon mer gång.

Med hopp om en God Jul till alla som var där. Tack.

Händels Messias
 
Jan H Börjesson, dirigent

Noora Karhuluoma, sopran
Maria Forsström, alt
Viktor Johansson, tenor
Karl Peter Eriksson, bas
Kalmar domkyrkokör

Camerata Nordica
Håkan Martinsson, orgel

Britta Holger, oboe
Peter Meijer & Mattias Sandsjö, trumpet
Andreas Eklöf, pukor
 
 
 
FREDAG 17 NOVEMBER 
Tack Gävle Symfoniorkester r en fin skivinspelningsvecka hos er i Gävle. Det är en ära att få vara med vid ett sådant tillfälle, tack. Första inspelning hos er var med Carlos Spierer, som dirigerade Various pieces of Oscar Byström, på skivbolaget Sterling för snart 20 år sedan, otroligt och sant, då ert konserthus var alldeles nyinvigt. Denna gången var det Brahms Pianokvartett nr. 1 i G-moll (Arr: Schönberg) med er mycket inspirerande chefdirigent Jaime Martin, inspelat av skivbolaget ODINE. Tack för förtroendet Gävle Symfoniorkester.
 
Tack igen Glenn, Anders, Sofia, Patrik och Johan, för en verkligt trevlig vecka.  

 
Gävle Symfoniorkester

Jaime Martin   dirigent

Parry Elegy for Brahms 
Brahms Pianokvartett nr 1 i G-moll (Arr: A Schönberg
 
 
 
 
 
 
FREDAG 11 OKTOBER 
Tack, Gävle Symfoniorkester för att man fick vara med denna kväll i Gävle. Tack Glenn, Anders, Sofia, Patrik och Johan, vilket härligt gäng. En eloge till Johan som hoppade in som bladvändare i Bartoks pianokonsert nr. 2, med den äran - kul.
 
Gävle Symfoniorkester

Jaime Martin   dirigent

Roland Pöntinen piano

 
Parry Elegy for Brahms 
Bartok Pianokonsert nr. 2 
Brahms Pianokvartett nr 1 i G-moll (Arr: A Schönberg) 


http://www.gavlesymfoniorkester.se 
 
 
LÖRDAG 28 OKTOBER
Tack, Gävle Symfoniorkester för en fin vecka och konsert hos er, tack. 2 800 personer i publiken i den nya Gavlehovshallen där sir Karl JenkinsThe armed man - A mass for peace framfördes. Sir Karl Jenkins, kompositören själv var även han var på plats. Tack Glenn, Anders, Sofia, Magdalena och Sabela - kul att få spela med er, verkligen. 
 
Gävle Symfoniorkester

Alice Farnham dirigent

Malena Ernman mezzosopran

Chokri Mensi, iman

KÖRER GE-klaven, Gävle kammarkör, Concordia, Ungdomskör Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, Projektkör med nyanlända, Barnkörer från El Sistema.

 

 
 
Varsågod, här kommer en länk till mål- och kvartalskalendern 2017 Q.

Då sätter hösten igång för oss alla. Så även min. Detta hjälpmedel, 2017 Q, använder jag mig utav för att bättre
klargöra vad jag behöver göra, och när, för att nå mina mål och drömmar.

Den mentala aspekten att skriva ner målen för hand stärker nämligen koncentrationen och ökar sannolikheten till att uppnå målen - drastiskt.

Så, ladda och prova 2017 Q och se dina mål uppnås - ett efter ett, denna höst.

Varsågod, önskar dig och de dina en fin framgångsrik & utvecklande höst.
 
2017 Q 
http://www.oakleafscandinavia.se/Default.aspx?page=35 

 

LÖRDAG 12 AUGUSTI

Vad ska man säga, ni vet en sådan där kväll, sommarvarm med fantastiskt fin musik, unga musiker med en kärlek till musik som smittar av sig på alla. Lägg därtill en enormt vacker miljö, såsom Johannishus slott, vars stenlada förvandlas till ett konserthus för just denna kväll. Tänk dig sedan att du får även spela med musiker du känner sedan länge tillbaka, som även verkar glada att se dig. Ja, tacksam är ordet, för en underbar kväll att minnas länge, här i vackra Blekinge. 

 
Tusen tack Berth Nilsson och Camerata Summer Academy, igen, roligt att få vara med de unga förmågorna och spela Mendelssohn, både violinkonserten med Olivia Lundberg som strålande violinsolist samt Mendelssohns ”En midsommarnatts dröm”. 
 

Tack!

 

Camerata Summer Academy

Berth Nilsson dirigent

Pernilla Ingvarsdotter och Elin Gripstrand sångsolister

Johan Bernander Recitatör,

Damkör

ONSDAG 9 AUGUSTI

Tack för en fin konsert, Berth Nilsson och Camerata Summer Academy, roligt att få vara med de unga förmågorna och spela Mendelssohn, både violinkonserten med Olivia Lundberg som strålande violinsolist samt Mendelssohns ”En midsommarnatts dröm”. Underbar musik i fantastisk miljö, Kalmar slott.

 

Tack alla, vi ses vi igen på lördag för samma konsert i Johannishus slott.

 

Camerata Summer Academy

Berth Nilsson dirigent

Pernilla Ingvarsdotter och Elin Gripstrand sångsolister

Johan Bernander Recitatör

Damkör

 


LÖRDAG 10 JUNI

RELEASE - KARLSKRONAVISOR - av Mats Enqvist - bok inkl. CD
 
Boken innehåller 10 visor och 5 dikter om ett varmt välkomnande Karlskrona, skriven av den nyinflyttade värmlänningen Mats Enqvist. De första 500 exemplaren innehåller även en CD-inspelning med 7 av visorna, där idel kända Karlskronamusiker medverkar.
  
Tack för ett alltid vackert och inspirerande Karlskrona. Tack alla innevånare i Karlskrona för att ni är just ni och gör Karlskrona till den varmt välkomnande stad som den är, oavsett varifrån ni kommer. Varsågod, här kommer text och musik om och från Karlskrona, till alla oss som älskar Karlskrona. 
 
- Allas vårt Karlskrona. 
 
Akademibokhandeln Karlskrona har fått de första exemplaren till försäljning, inklusive CD-inspelningen. Fler butiker har anmält sitt intresse för försäljning.  De första 500 exemplaren inkluderar CD-inspelningen. - Varsågoda. 
 
 
KARLSKRONAVISOR (Bok & CD) - av Mats Enqvist
& förlag  ISBN 978-91-7773-045-3  
  
 
 
ONSDAG 7 JUNI
Tack Marinens musikkår för att man fick vara med och spela med er igen, tack. Ett program till firandet av William Pettersson-Berger 150 år. Med Andreas Hansson som dirigent och mycket god talare, berättare, av William Pettersson-Bergers musikaliska gärning. Samt skönsång av Fredrik Zetterström, baryton. 
Tack Anders och Mikael för en fin konsert, att minnas länge. 
 
Marinens Musikkår
Andreas Hansson, dirigent
Fredrik Zetterström, baryton 
  
 
 
ONSDAG 24 MAJ
Tack Marinens musikkår för en fin dag i Halmstad, med examenscermoni för specialutbildade marinofficerer inom förvaltning, där självaste marinchefen var på plats för att gratulera de nyutexaminerade officerarna. Marscher och fanfarer framfördes av Marinens musikkår, som kan det där med marsch, så det är bara att åka med och hoppas på det bästa. Tack Anders, Andreas, Joakim S, och Joakim B. och Peter förstås (de två sistnämnda var tyvärr ej med denna gången). Kul att få vara med och spela med er igen. Tack. 
 
 
 
FREDAG 24 MARS
Tack Gävle symfoniorkester för att man fick medverka i en fin konsert med Leif Segerstam vid dirigentpulten, som även var en av kompositörerna, då bl.a. hans 300:ade symfoni framfördes. Franciska Skooghs framförande av Beethovens pianokonsert nr 3, värmde gott och gav mersmak för såväl slagverkare som publik. Tack, underbart vackert. Tack Glenn, Angelina, Rolf och Anders, som ej var med denna gången tyvärr, för en rolig och fin vecka.
 
Gävle Symfoniorkester
Leif Segerstam, dirigent
Franciska Skoogh, piano
 
Beethoven Overtyr till Egmont
Beethoven Pianokonsert nr 3
Segerstam Symfoni nr 300 "Status Quo"
Sibelius Symfoni nr 7
 


 
FREDAG 10 FEBRUARI
Cecilia Helmstad har idag givit ut sin bok till sina barn. Boken heter Breven hem och handlar om brev skickade från Cecilias farfar till hennes farmor. Cecilias fars brev till sin mor, Cecilias farmor. Samt brev från Cecilias far till Cecilia själv då hon var liten.
 
Tack Cecilia Helmstad för att vi fått vara med att formge och ge ut din bok, till dina barn och alla andra som är intresserade. Tack.
 
BREVEN HEM - av Cecilia Helmstad
& förlag  ISBN 978-91-7611-998-3
 
 
 
 
 
SÖNDAG 1 JANUARI 2017
Gott nytt 2017, och tack alla för 2016.
 
 
 
TORSDAG 8 DECEMBER 
Idag har vi fått äran att ge ut värmlänningens Mats Enqvists visor i form av ett sånghäfte, Karlskronavisor, med 3 visor och 1 dikt i ett litet och nätt format. Finns från idag hos Sveriges alla bokhandlare. Varsågoda.

Tack Mats Enqvist för att vi, Morten, Frans och Andreas, fått göra ditt sånghäfte. 
 
KARLSKRONAVISOR (sånghäfte) - av Mats Enqvist
& förlag  ISBN 978-91-7611-900-6   
 
 
 
LÖRDAG 12 NOVEMBER
Tack Gävle symfoniorkester för en fin hyllningskonsert till David Bowie. Kan faktiskt inte minnas en konsert med en sådan kraftfull publikrespons, otroligt.

Detta var naturligtvis tack vare bröderna Rongedal som vet att ta en scen, publik och framföra Bowies låtar från hjärtat. Under Ulf Wadenbrandts ledning med arrangemang av Staffan Sjösvärd.
 
Tack Glenn, Anders och Magdalena för en fin konsert att minnas länge. Tack.
 
 
 
 
SÖNDAG 6 NOVEMBER
Tack Kalmar Domkyrkokör och Camerata Nordica för en fin konsert med bl.a. Nelson-mässan av Haydn. Under ledning av den under året nytillträdde organisten Jan Börjesson.

Gott att få se alla kända ansikten i kören igen och höra alla de fina solisterna. Tack för att man får vara med en sådan alla helgona helg i vackra Kalmar Domkyrka.

Allt gott Jan Börjesson, Kalmar Domkyrkokör samt Camerata Nordica och tack än en gång.

 
 
FREDAG 7 OKTOBER
Tack igen, för en fin konsert Norrköpings symfoniorkester igår kväll. Denna gången var det en blandad kompott. Det nyskrivna verket ”Min väg” av Peter Bryngelsson och Henrik Strindberg före paus.

Därefter var det en slagverksfavorit för många, nämligen Sheherazade av Rimsky-Korsakov - härligt att få vara med.
 
Tack Martin, Petter, Anders (och Lars), Adam, Erik och hela SON för en fin konsert igår kväll.
 
 
 
 
TORSDAG 16 SEPTEMBER
Tack Norrköpings symfoniorkester och Adam, Erik, Petter, Anders, Martin och Lars, som lyssnade denna gången, för en fin vecka och en härlig konsert med Prokofjevs 5:e symfoni, under en inspirerande ledning av dirigent Christian Kluxen.

För att inte tala om Johan Dalene, som framförde Tchaikovskys violinkonsert som om han vore en van världssolist, till publikens och orkesterns jubel, endast 16 år gammal…
 
Ja, man får vara glad att man fick vara med en sådan kväll. Tack igen SON.
 
 
 
 
FREDAG 8 APRIL
Från och med idag kan man ladda ner 2016 Q från vår hemsida - helt gratis. 2016 Q är en mål- och planeringskalender som sträcker sig över ett kvartal. Att skriva ner sina mål för hand stärker koncentrationen och ökar sannolikheten att uppnå målen - drastiskt. En tryck version av 2016 Q släpps inom kort. Varsågoda.
 

 
 
LÖRDAG 19 MARS 
Tack Gävle Symfoniorkester, för en fin vecka hos er med ett helt polskt program som växte sig starkare och starkare under repetitionsveckan. Mycket fin violinsolist Jacub Jakowicz i Wieniawskis Legendé och Szymanowskis 2:a violinkonsert med roliga slagverksstämmor och pukstämma för oss där bak. Allt under ledning av dirigent Antoni Wit. Konserten gavs igår fredag i Gävle konserthus.
 
Jacub Jakowicz, violin
Antoni Wit, dirigent 
Gävle Symfoniorkester

Kilar Orawa för stråkar
Wieniawski Légende för violin & orkester
Szymanovski Violinkonsert nr 2
Karlowicz Symfoni i e-moll Återfödelsen
 
 
 
 
 
MÅNDAG 29 FEBRUARI - SKOTTÅRSDAGEN 2016
Ett gott liv - först fel sedan rätt i pocket. Pocketformatet är vedertaget för distribution och prissättning vilket även gör den lätt att ta med i sig i fickan eller väskan. Varsågoda.

http://www.bokus.com/bok/9789176097830/ett-gott-liv-forst-fel-sedan-ratt/

 
 
 
SÖNDAG 14 FEBRUARI - GLAD ALLA HJÄRTANS DAG
Tack Norrköping för en fin symfoniorkester och för en fin nostalgisk vecka hos er. Många bekanta personer och fina musiker inklusive en god studiekamrat värmde veckan med flertalet skolkonserter samt en lördags konsert. Tack Norrköpings symfoniorkester, verkligen.

Estet linjen      3:e - års klasserna
Emil Eliasson  Dirigent
Norrköpings symfoniorkester

 
 
 
TORSDAG 7 JANUARI - GOD FORTSÄTTNING PÅ 2016
God fortsättning på 2016, hoppas det blir ett gott år för er alla som läser detta och tack för 2015.
 
 
 
 
MÅNDAG 7 DECEMBER
Fick medverka vid Gävle symfoniorkesters julkonsert i helgen med Forsbacka kammarkör, dirigent och arrangör Jonas Nydesjö, sångare och skådespelare Niklas Riesbeck som även agerade konferencier med den äran. Ett 40-tal barn och ungdomar från Kulturskolan medverkade även.
 
Soloslagverkare Glenn Larsson framträdde även med två olika julnummer. Ett nummer som inkluderade en skrivmaskin och i det andra hanterade han alla leksakernas ljud i Disneys version av "March militair" av Schubert. Imponerande.
 
En riktigt fin julkonsert att få medverka i. Tack Gävle symfoniorkester. Julen är antågande.
 
http://gavlesymfoniorkester.se/
 
 

SÖNDAG 8 NOVEMBER

Konsert i Amiralitetskyrkan med Jämjö orkesterförening, en brass ensemble med fint musicerande och fina musiker som framförde allt ifrån "Amazing grace" till "Frozen". Allt detta i den vackra träkyrkan; Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Under ledning av Marinens musikkårs trumpetare Mattias Sandsjö. Som talade varmt och gott om konsertens stycken. 

Tack Jämjö Orkesterförening.

Mattias Sandsjö, dirigent

Jämjö Orkesterförening

 
 

MÅNDAG 2 NOVEMBER
I helgen, i går, gavs MOZARTS REQUIEM i Kalmar Domkyrka med Kalmar Domkyrkokör och Camerata Nordica från Oskarshamn.

KALMAR DOMKYRKOKÖR & CAMERATA NORDICA
med inhyrda blåsare, puka och orgel.

Pernilla Ingvarsdotter, sopran,
Anna Thorstensson, alt
Jörgen Axelsson, tenor,
Thomas Björklund Svensson, bas

Paul Thorstensson, dirigent.

Det var en en fullsatt Domkyrka där en fin version av Mozarts Requiem gavs. Det var väldigt roligt att få vara med och spela detta vackra verk med en fin stor kör i en tämligen nyligen nyrenoverad Kalmar Domkyrka (klar dec. 2013).

Tack Paul Thorstensson för att man fick vara med och tack orkestern samt Domkyrkokören med dess härliga personligheter och sångartalanger. Tack.

 
 

MÅNDAG 26 OKTOBER
Idag publicerades ett smakprov av "Ett gott liv; först fel sedan rätt" hos Wattpad. Både på svenska och på engelska. Varsågoda.

 
Engelska
 

ONSDAG 14 OKTOBER
Tillbaka i Karlskrona efter 3 fina konserter i Dalarna då Dalasinfoniettan firade 25 år som Sinfonietta. Konserter i Orsa, Ludvika och avslutningsvis i Falun då ett 40-tal speciellt inbjudna gäster även kom som alla hade jobbat med Dalasinfoniettan under dessa 25 år. Solist var Sinfoniettans egen soloklarinettist Jonas Viklund som gjorde ett strålande jobb. Mycket trevligt, både konserter och firandet.

"Tusen tack Dalasinfoniettan för att jag fick vara med under ert 25 års firande."

Andreas Eklöf

Jonas Viklund Klarinett
Cathrine WinnesDirigent
Dalasinfoniettan

Verk som spelades var;

SIbelius         Valse Triste
M Peterson   And All The Trees In The Field Will Clap Their Hands
C Nielsen      Klarinettkonsert
Sibelius          Pelléas och Mélisande

 
 

TORSDAG 24 SEPTEMBER

Fick denna veckan medverka vid en världspremiär i Gävle. Italienaren Vito Palumbo, som bl.a. skriver musik åt Berlinfilharmonikerna, har specialskrivit en blockflöjtkonsert för just Dan Laurin och Gävle Symfoniorkester. Mycket spännande musik och artister.

"Tack Gävle symfoniorkester för en inspirerande vecka."

Jaime Martin Chefdirigent
Dan Laurin Blockflöjt

Palumbo Konsert för blockflöjt URUPPFÖRANDE
SIBELIUS Symfoni nr. 2

 
 
FREDAG 17 SEPTEMBER
Idag gavs; A good life; first wrong then right, ISBN 978-91-7611-030-0, ut översatt till engelska på den svenska marknaden.
 
"Tack för all inspiration till att skriva denna bok. Berättelsen om Josef Abram och hans vändpunkt i livet, har hjälp mig mycket personligen och hoppas att den når även er läsare.

Tack Gud, för ett gott liv. Först fel, sedan rätt."

Andreas Eklöf

 
 
 
MÅNDAG 14 SEPTEMBER
Idag gavs Nalleboken: "Hur Nalle hamnade i konserthuset", ISBN 978-91-9761-250-0, ut pånytt. Illustrerad av Anna Sjölin. Skriven av Jan-Erik Sääf, Andreas Eklöf. Utgiven på & förlag. 3:e tryckningen.
 
 
 
 

FREDAG 11 SEPTEMBER
Idag gavs Ett gott liv; först fel sedan rätt, ISBN 978-9176-11-051-5, ut på & förlag. Boken handlar om Josef Abram och hans vändpunkt i livet samt hur han gjorde för att ändra sitt liv till det bättre - ett gott liv.

"Tack för all inspiration till att skriva denna bok. Berättelsen om Josef Abram och hans vändpunkt i livet, har hjälp mig mycket personligen och hoppas att den når även er läsare. Tack Gud, för ett gott liv. Först fel, sedan rätt."

Andreas Eklöf


 
 
FREDAG 11 SEPTEMBER
Idag gavs Kolsätt - min by i bilder, ISBN 978-9176-09-252-1, ut på & förlag. Boken är en nyutgivning av Lena Eklöfs byskildring i bilder av sin hemby Kolsätt, Härjedalen.
 
 
 
 
FREDAG 11 SEPTEMBER
Idag gavs Lillfjäten & Nilssonsläkten i bilder, ISBN 978-9176-09-608-6, ut på & förlag. Boken är en nyutgivning av Lena Eklöfs byskildring i bilder av sina barn och barnbarns släktby Lillfjäten, Dalarna. Med Nilssonsläkten som utgångspunkt.