& förlag

& förlag startades december 2004 då en musiker satt på första parkett, längst bak i orkesterns slagverksstämma, och funderade över hur en teddybjörn, Nalle, hade hamnat i konserthuset.

Barnboken; Nalleboken - hur Nalle hamnade i konserthuset, blev den första boken som gavs ut. 

Idag har ett tjugotal titlar givits ut, från barnbok till släktbok och skönlitteratur.

2016 började en mål- och planeringskalenderserie att utvecklas och i november 2018 släpptes den som samma musiker och slagverkare själv använder sig av för att bättre nå sina mål och drömmar här i livet. Våra mål & planeringskalendrar ges ut årligen.

Uppkommande utgivning, 30 mars 2024; 2025 mål & planeringskalender.

Välkomna, hoppas du finner något som passar just dig.


 
Beställning görs här ovan eller via närmaste bokhandel, virtuell såväl som fysisk.
 
Varsågoda.Svensk trumslagartradition

av Rolf Landberg


"Trumslagartraditionen är och har alltid varit högst levande. Trumslagare har genom alla tider satt sin egen prägel på spelet, lånat, gjort om, utvecklat, bevarat och förändrat vart efter det passat sammanhanget. En trumslagare vid Skaraborgs regemente spelade annorlunda än sin kollega vid Dalregementet även om de haft samma instruktör och följt samma manualer. Även idag tolkas trumstämmor olika vid de musikkårer som ingår i Försvarsmusiken i Sverige. Mitt spelsätt är starkt präglat av det trumspel jag fått möjlighet att ta del av genom arbete vid Arméns Musikkår, Marinens Musikkår och Livgardets dragonmusikkår. Innehållet i denna bok är således interpretationer och personliga tolkningar som jag använder mig av idag, 2024.
 
Den viktigaste källan som format mitt sätt att spela marschtrumma kommer dock från att ha spelat och samtalat med en mängd erfarna personer som generöst delat med sig av sina kunskaper inom området.

Jag har också låtit mig inspireras av historiska källor; dels notskrift ur exercisreglementen, trumskolor och instruktioner, dels texter och dokument ur arkiven.

Denna bok har inte som syfte att berätta vad som är rätt eller fel utan snarare att inspirera till en fortsatt levande trumslagartradition i Sverige."
 
Rolf Landberg

2024-01-15
Svensk trumslagartradition
av Rolf Landberg
ISBN 978-91-9881-106-3Studies for Snare Drum

by Andreas Eklöf


Grateful for all the teaching, inspiration & love of music who brought these Studies for Snare Drum to life.

Grateful for composers, teachers, colleagues, friends & most of all great musicians who have inspired them. The first ten of these studies are based upon classic snare drum parts from the symphonic repertoire whilst the latter two are free compositions. All the studies are meant to be studied as exercises. To strenghten as well as inspire the classical snare drum playing to new personal heights.

Grateful for Hans-Erik Grandin, Lennnart Gruvstedt, Perry Dreiman, Joakim Berg, Martin Orraryd, Glenn Larsson, Bo Håkansson, Anders Nilsson, Andreas Påhlsson, David Kangasneimi, Jonas Blomqvist & Tom Nyby for your teaching, inspiration & all the wonderful musical memories.

Gratefully,

Andreas Eklöf

2023-08-25
Studies for Snare Drum
by Andreas Eklöf
ISBN 978-91-9881-104-9
 


2024 mål & planeringskalender

2024 mål & planeringskalender är en väggkalender vilken inkluderar måldokument, månadskalendrar över kvartal samt en årlig översikt av Ditt 2024.

Att skriva för hand det man tänker och det man tänker göra har många framgångsrika funnit ovärderligt, speciellt i vår tid då allt är digitalt. Den mentala aspekten av att skriva stärker koncentrationen och ökar sannolikheten till att uppnå målen; drastiskt.

Att skriva ner sina mål på papper förtydligar och sätter en riktning för din hjärna att uppnå dem. Tänk dig, om Dina mål är viktiga nog att skriva ner på papper, så tenderar Du att uppnå dem.

Tillfredsställelsen som kommer av att uppnå ett mål föder viljan att uppnå nästa mål och nästa. Även små mål motiverar väl, vilka bygger upp till allt större mål. Att få skriva ner ett mål / en dröm och sedan kunna bocka av den är otroligt stimulerande.

Så varsågod, använd 2024 mål & planeringskalender och se Dina mål uppnås; ett efter ett.

Andreas Eklöf

2023-03-30
2024 mål & planeringskalender
förord av Andreas Eklöf foto Ted Karlberg & Torbjörn Nilsson
ISBN 978-91-9877-070-4

 
 

Internationellt stipendium Karlskrona Blekinge 2022

Internationellt Stipendium Karlskrona Blekinge syftar att främja unga musikers väg mot en profession som musiker. 2022 års pristagare korades lördagen den 2 juli i Amiralitetskyrkan, Karlskrona, anno 1680.

Årets internationella lärare vid Blekinge International Brass Academy, BIBA, tillsammans med dess grundare Marcus Petersson, utsåg tillsammans årets stipendietagare vid 2022 års akademi. Internationellt Stipendium Karlskrona Blekinge 2022 tilldelades trombonisterna Jakob Nilsson & Daniel Vistam.

International Scholarship Karlskrona Blekinge´s purpose is to encourage young musicians toward a profession as a musician. Jakob Nilsson, trombone & Daniel Vistam, trombone was awarded the scholarship the 2 July 2022 in the Karlskrona Admiralty Church, anno 1680.

The scholarship was presented during the final concert of Blekinge International Brass Academy, BIBA, where for 29 years solo brass musicians from the worlds leading concert halls have been represented, so even this year;

Thomas Hooten, trumpet
Los Angeles Philharmonic

Gabriele Cassone, trumpet
Soloist from Italy

Jeroen Berwaerts, trumpet
Soloist from Belgium

Laurens Woudenberg, horn
Concertgebouworkest, Amsterdam

Dick Gustavsson, horn
Göteborgs Symfoniker

Bart Claessens, trombon
Concertgebouworkest, Amsterdam

Tomer Maschkowski, bastrombone
Deutsches Symphonie Orchester

Ricardo Carvalhoso, tuba
Munich Philharmonic


INTERNATIONELLT STIPENDIUM KARLSKRONA BLEKINGE 2022  In English & Swedish
förord Andreas Eklöf & foto Andreas Blomlöf   ISBN
978-91-8059-221-5


2023 mål & planeringskalender

2023 mål & planeringskalender är en väggkalender vilken inkluderar måldokument, månadskalendrar över kvartal samt en årlig översikt av Ditt 2023.

Att skriva för hand det man tänker och det man tänker göra har många framgångsrika funnit ovärderligt, speciellt i vår tid då allt är digitalt. Den mentala aspekten av att skriva stärker koncentrationen och ökar sannolikheten till att uppnå målen; drastiskt.

Att skriva ner sina mål på papper förtydligar och sätter en riktning för din hjärna att uppnå dem. Tänk dig, om Dina mål är viktiga nog att skriva ner på papper, så tenderar Du att uppnå dem.

Tillfredsställelsen som kommer av att uppnå ett mål föder viljan att uppnå nästa mål och nästa. Även små mål motiverar väl, vilka bygger upp till allt större mål. Att få skriva ner ett mål / en dröm och sedan kunna bocka av den är otroligt stimulerande.

Så varsågod, använd 2023 mål & planeringskalender och se Dina mål uppnås; ett efter ett.

Andreas Eklöf

2022-03-30
2023 mål & planeringskalender
förord av Andreas Eklöf foto Ted Karlberg & Torbjörn Nilsson
ISBN 978-91-9877-070-4
 

Internationellt Stipendium Karlskrona Blekinge

Internationellt Stipendium Karlskrona Blekinge syftar att främja unga musikers väg mot en profession som musiker och 2021 års pristagare korades lördagen den 3 juli.

Internationellt Stipendium Karlskrona Blekinge 2021 tilldelades;
Sigrid Bengtsson, trumpet, Ellinor Bengtson, trumpet, & Hedda Simonsson, trumpet.

Stipendiet delades ut under avslutningskonserten av Blekinge International Brass Academy, BIBA, av en kär Blekingemusiker och ledare som fick sitt första professionella uppdrag redan vid 15 års ålder i Marinens Musikkår i Karlskrona; Marcus Petersson. Idag anställd solotrumpetare hos Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall samt grundare och konstnärlig ledare av just Blekinge International Brass Academy.

International Scholarship Karlskrona Blekinge was initiated 2019 & this year, 2021, the scholarship was presented during the last concert of Blekinge International Brass Academy to; Sigrid Bengtsson, trumpet, Ellinor Bengtson, trumpet, & Hedda Simonsson, trumpet.

For 28 years solo brass musicians from the worlds leading concert halls have been represented at BIBA, so even this year;

Wim Van Hasselt, trumpet
Soloist from Belgium

Frits Damrow, trumpet
Professor from Zürich

Stefan Dohr, horn
Berlin Philharmonic

Katy Woolley, horn
Concertgebouw, Amsterdam

Ian Bousfield trombon
Vienna Philharmonic Orchestra & London Symphony Orchestra

Jamie Williams, trombon
Deutsche Oper Berlin

Dave Kutz, tuba
Netherlands Philharmonic


INTERNATIONELLT STIPENDIUM KARLSKRONA BLEKINGE 2021  In English & Swedish
förord Andreas Eklöf & foto Magnus Lejhall   ISBN 978-91-8020-637-2

2021 mål & planeringskalender

2021 mål & planeringskalender är en väggkalender vilken inkluderar måldokument, månadskalendrar över kvartal samt en årlig översikt av Ditt 2021.

Att skriva för hand det man tänker och det man tänker göra har många framgångsrika funnit ovärderligt - speciellt i vår tid då allt är digitalt. Den mentala aspekten av att skriva stärker koncentrationen och ökar sannolikheten till att uppnå målen - drastiskt.

Att skriva ner sina mål på papper förtydligar och sätter en riktning för din hjärna att uppnå dem. Tänk dig, om Dina mål är viktiga nog att skriva ner på papper, så tenderar Du att uppnå dem.

Tillfredsställelsen som kommer av att uppnå ett mål föder viljan att uppnå nästa mål och nästa. Även små mål motiverar väl, vilka bygger upp till allt större mål. Att få skriva ner ett mål / en dröm och sedan kunna bocka av den är otroligt stimulerande.

Så varsågod, använd 2021 mål & planeringskalender och se Dina mål uppnås - ett efter ett.

Andreas Eklöf

2020-10-26
2021 mål & planeringskalender
förord av Andreas Eklöf foto Ted Karlberg  ISBN 978-91-7819-922-8

TRONS I KOLSÄTT

Hemmanet Trons har gått i samma släkts ägo sedan en lång tid tillbaka. Ingen av Trons barn ställde tyvärr några frågor till sina föräldrar om gamla tider och ingen berättade.

Tore Svedlund besökte Trons i mitten av 1970-talet och träffade Ella Svensson som då bodde ensam i huset. Ella tog fram många gamla handlingar som visade sig vara av stort värde.

Det var Pehr Jonsons inrikespass från 1830 för att få fara till Sala för att få sälja smör, fågel och skinn. I samlingen fanns även bouppteckningar, arrendekontrakt för lantbonden 1840 och lagfart / fastebrev för Jonas Persson daterat Nilsvallens Tingsställe 21 februari 1851. Dessutom flera personalia, dvs. levnadsberättelser, om Pehr Jonsson och Ella Embriksdotter.

Tack vare dessa handlingar och Frans Järnankars och Arne Elfqvists forskning har vi fått en bra bild av hur Trons förfäder har haft det.

Lena Eklöf, Bagars, Kolsätt, Härjedalen         Tore Svedlund, Bollnäs, Hälsingland
 
 
2020-06-03
TRONS I KOLSÄTT
av Lena Eklöf & Tore Svedlund  ISBN 978-91-7819-735-4
INTERNATIONELLT STIPENDIUM - Karlskrona Blekinge

En varm lördagskväll i juni fick man njuta av elevernas avslutningskonsert vid Blekinge International Brass Academy, BIBA, som genomfördes för den 27:e gången sedan starten 1993.

Dimitar Panayotov, Bulgarien, och Viking Stjernfeldt, Sverige, fick mottaga ett stipendium för vidare studier på sina respektive instrument utsedd av de internationellt influgna lärarna.

Stipendiet instiftades av den ideella föreningen Karlskronavisor, som syftar att lyfta fram ett varmt välkomnande Karlskrona. Stipendiet utdelades av Olle Lind som var med och initierade BIBA.

For 26 years Blekinge International Brass Academy has been a part of Karlskrona, Blekinge, and its beautiful summers.

International renowned brass musicians have been flown in from all around the world to teach young talents and college students. This year, 2019, was no exception and a surprise awaited all students.

Dimatar Panayotov, Bulgaria, and Viking Stjernfeldt, Sweden, was given a scholarship for future education on their instruments appointed by this years international renowned soloists and musicians;

Wim Van Hasselt - trumpet - soloist from Belgium
Rex Richardson - trumpet - soloist from USA
Fergus McWilliam - french horn - Berlin Philharmonic
Otmar Gaiswinkler - trombone - Wiener Symphoniker
James Markey - bass trombone - Boston Symphony
Sergio Carolino - tuba - soloist from Portugal

Internationellt stipendium - Karlskrona, Blekinge
Omslagsbild; James Markey, bastrombonist i Boston Symphony Orchestra, leder studenterna vid avslutningskonserten i Amiralitetskyrkan, Karlskrona, Blekinge. 

2019-11-29
INTERNATIONELLT STIPENDIUM - Karlskrona Blekinge sv/eng
med förord av Andreas Eklöf  ISBN 978-91-7819-443-8 

2020 Q - goal and planning calendar

Har äran att få ge ut en mål- och planeringskalender, 2020 Q, som undertecknad själv använt och använder sig utav.

Har under några år utvecklat denna mål- och planeringskalender som hjälper mig att hålla mig på banan - dvs. planera min tid mot mina drömmar och mål här i livet. Med hjälp av denna kalender ser man både framsteg och tillkortakommanden tydligare, vilket ständigt hjälper en vidare i livet. Även när livet kan kännas tungt. Ja, den hjälper än mer då, faktiskt, att fortsätta vidare. Detta genom att man vet att man har fler mål och drömmar framför sig, som man vill uppnå eller se uppfyllas.

Och ja, den är i fysisk form för att den mentala aspekten av att skriva för hand stärker koncentrationen Så, varsågoda här kommer; 2020 Q - mål & planeringskalender - som ökar sannolikheten att uppnå dina drömmar och mål - drastiskt.

Denna första utgivning av 2020 Q är utgiven på engelska.

2019-11-23

2020 Q - GOAL AND PLANNING CALENDAR
ISBN 978-91-7819-367-7

 
 
 
 

QUOTES - loved by many

& förlag har precis fått ge ut en bok av Andreas Eklöfs favoriter av alla de många som citat som han publicerat på Facebook, citat som lär honom personligen mycket.

"Quotes have for many years been a part of my daily life. I love them, I learn from them, I am inspired by them and I try to live what I learn from them. See, read and learn what you will learn from these quotes and let us grow together."

Andreas Eklöf


Citat av författare, inspiratörer och olika historiska ledare på ett eller annat sätt. Boken är skriven på Engelska.Include quotes by:    James Allen            Ralph W. Emerson        W. Shakespeare
                                    Robert Burns            Napoleon Hill               Henry D. Thoreau
                                    Andrew Carnegie  Abraham Lincoln         Mark Twain
                                    Charles Dickens      C.S. Lewis
                                    Thomas Edison

2018-09-17
QUOTES - loved by many, by Andreas Eklöf
ISBN 978-91-7611-701-9

Endast utgiven på engelska


 
 

KARLSKRONAVISOR - av Mats Enqvist (bok & CD)

Boken innehåller 10 visor och 5 dikter om ett varmt välkomnande Karlskrona, skriven av den nyinflyttade värmlänningen Mats Enqvist. De första 500 exemplaren innehåller även en CD-inspelning med 7 av visorna, där idel kända Karlskronamusiker medverkar.
  
Tack för ett alltid vackert och inspirerande Karlskrona. Tack alla innevånare i Karlskrona för att ni är just ni och gör Karlskrona till den varmt välkomnande stad som den är, oavsett varifrån ni kommer. Varsågod, här kommer text och musik om och från Karlskrona, till alla oss som älskar Karlskrona. 
 
- Allas vårt Karlskrona. 
 
Från den 7 augusti, finner Ni boken inklusive CD-inspelningen hos alla Sveriges bokhandlare,
virtuella såväl som fysiska bokhandlare.
 
2017-04-20
KARLSKRONAVISOR (bok & CD) - av Mats Enqvist
ISBN 978-91-7773-045-3

 
 
 
 

BREVEN HEM - av Cecilia Helmstad

Detta är boken Breven hem - min farfars brev till min farmor, då han låg på lasarettet, innan han dör 35 år gammal. Min fars brev till farmor, då han går till sjöss 15 år gammal. Samt min fars brev till mig då jag var liten och han var till sjöss.
 
I denna samling har jag valt ut några brev för boken, andra har jag gjort korta referat, och genom breven har jag lärt känna min farfar, som var jag aldrig träffade, och min far då han var en mycket ung man.
 
Detta är en bok till mina barn, Amelie, Amanda, Aron och Astrid.
 
Cecilia Helmstad, född Andersson, 2017. 
 

2017-02-10
BREVEN HEM - av Cecilia Helmstad
ISBN 978-91-7611-900-6 
 
 
 

KARLSKRONAVISOR - av Mats Enqvist - sånghäfte

Mats Enqvist är värmlänningen som har hittat ett nytt hem. Nu skriver han om en stad han kommit att älska - Karlskrona. "Ibland går jag upp klockan fem bara för att få se staden vakna," berättar Mats Enqvist.
 
"När jag går upp så tidigt brukar jag ta en kopp kaffe och sedan hoppa på cykeln. Det är en särskild atmosfär precis innan staden vaknar. En annan luft, en annan doft."
 
Mats utrycker stor glädje över Karlskrona och den visförening han nu är med i. "Vi gör allt tillsammans i Visans vänner. Människorna i den här föreningen är mina favoriter av alla i hela staden."
 
Mattias Knutson, BLT. 

Varsågoda, här kommer text och musik om Karlskrona. Till alla som älskar vår stad. Till er som tvingats lämna era hem och kommit till vår vackra skärgårdsstad. - Allas vårt Karlskrona.
 
Sånghäftet innehåller 3 visor och 1 dikt av Mats Enqvist, samt vackra bilder över allas vårt älskade Karlskrona.

 
2016-12-08
KARLSKRONAVISOR - av Mats Enqvist
ISBN 978-91-7611-900-6 


 

 


  

ETT GOTT LIV - först fel sedan rätt

Josef Abram, uppvuxen i en småstad med en hårt arbetandes ensamstående mor, körde ner sig själv i en djup grop i livet och bad om hjälp - och fann den. Och den var större än han någonsin kunde tänka sig.

Klockan var 00.30 och det knackade på dörren. Josef reste sig förvånad ur sängen. "Konstigt, alla vet väl att jag sover vid denna tiden. Ja, även på fredagar," tänkte han. Han klädde sig och satte på sin keps och gick mot dörren. Kepsen bar han för att försöka dölja sitt huvud som nu strax inte hade ett hårstrå kvar på huvudet. Detta hade pågått under några års tid och hade börjat med tomma fläckar i skägget. Nu var snart allt ansikts- och huvudhår borta. Även ögonbryn, ögonfransar och en del borta på ben, armar och bröst.

Josef öppnade dörren och där stod hans hyresvärd tillika den närmaste vän han haft under dessa turbulenta år. Hyresvärden sa: "Nu tar du av dig kläderna". "Va", tänkte Josef, "vad i helskotta är det här?". Snabbt slog han igen dörren och låste. Fast hyresvärden bodde i grannhuset med nyckel och allt.

Det var dags. "Nu räcker det."
 

"Berättelsen om Josef Abram och hans vändpunkt i livet, har hjälp mig mycket personligen och hoppas att den når även er läsare."

Andreas Eklöf
 
(2015-09-17) 2018-09-17
ETT GOTT LIV - först fel sedan rätt
ISBN 978-91-7611-051-5

 
 


Lillfjäten & Nilssonsläkten i bilder

Har länge tänkt skriva ner och samla bilder från Lillfjäten för att Per-Hannes och mina barn och barnbarn ska veta lite om bygden och släkten de härstammar ifrån. En liten by i härlig fjällmiljö som gett oss många härliga, sköna dagar i såväl sommar- som vintertid. Boken handlar alltså om delar av Lillfjäten med Joles-syskonen från början av 1900-talet, men mest om Nilsson släkten. Många kort har jag fått låna av familjen Nilsson, Britt-Marie ”Bibbi” Jemt, Kerstin Person, Gudrun Kahn och av Esbjörn Henrikssons Joles Jonas Olssons bilder. 
 
Lena Eklöf, Bagars, Kolsätt, Härjedalen.

2015-09-11 
LILLFJÄTEN & Nilssonsläkten i bilder 
ISBN 978-91-7609-828-8 

 
   
 
 
 


Kolsätt - min by i bilder

Under 80-talet väcktes mitt intresse för gamla bilder i Kolsätt, byn där jag föddes under andra världskriget.
Gick runt i gårdarna och fick se många bilder från svunna tider. Byborna berättade om saker som hänt i byn,
som var helt nytt för mig. Om färjans betydelse, fabriken, båten Prins Bernadotte och mycket mer. Bilderna har visats på två utställningar på medborgarhuset i Sveg och finns nu även här i bokform.
 
Varsågoda.
 
Lena Eklöf, Bagars, Kolsätt, Härjedalen.
 
2015-09-11 
Kolsätt - min by i bilder
ISBN 978-91-7609-252-1
 
 


Nalleboken - "Hur Nalle hamnade i konserthuset!" 

Efter att ha lett Nallekonserter® i mer än 15 år med över 300 000 åhörare, kom Nalle ut i bokform 2009. Första upplagan av Nalleboken sålde slut & förlaget fick ge ut den på nytt.Nalleboken bygger på Malmö Symfoniorkesters varumärke Nallekonserter® som ges i Malmö Konserthus 4-5 ggr per år. En riktig publiksuccé med över 3 000 vuxna och barn i publiken per produktion, där Nalle för den klassiska musiken närrmre den yngre generationen.

Boken "Hur Nalle hamnade i Konserthuset!" bygger på en sann historia från symfoniorkestervärlden, gestaltad med AnnaPennas vackert färgglada bilder med mycket att titta på för barnen. En Nallebjörn i en så härligt äventyrlig miljö, som bara ett konserthus kan vara.
 
(2004-12-03) 2015-09-14
NALLEBOKEN - "Hur Nalle hamnade i Konserthuset!"
ISBN 978-91-9761-250-0